Không quan tâm chính trị

  •  
  •  
  •  
  •  

FB Thái Bá Tân

28-6-2018

Đâu rồi bọn khôn lỏi,
Thích nhắm mắt bịt tai,
Không quan tâm chính trị,
Ai thế nào mặc ai?

Vận nước đang nguy khốn.
Đất hương hỏa tổ tiên
Sắp được trao cho giặc,
Tức là bán lấy tiền.

Mà khi không còn đất,
Các ngươi sống ở đâu?
Mà liệu có sống nổi
Giữa tỉ rưỡi người Tàu?

Một điều khủng khiếp vậy,
Mà nhắm mắt, bịt tai?
Liệu bị dồn đến chết,
Vẫn nhắm mắt, bịt tai?

Không quan tâm chính trị
Là khôn lỏi, là hèn.
Sau, vong bản, vong quốc
Thì cấm không được rên.

Khi đất nươc có sự
Mà nhắm mắt làm thinh,
Tức là cũng gián tiếp
Phản bội đất nước mình.

Không quan tâm chính trị.
Đừng nghĩ mình sống khôn.
Một khi đất nước mất,
Các ngươi cũng chẳng còn.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây