Lễ tưởng niệm các học sinh tiểu học Cai Lậy

  •  
  •  
  •  
  •  

10-3-2018

LTS: Cách nay đúng 44 năm, dưới sự lãnh đạo “tài tình, sáng suốt” của Đảng, ngày 9 tháng 3 năm 1974, Quân Giải phóng miền Nam đã “giải phóng” 32 đứa trẻ của trường Tiểu học Cai Lậy bằng một trái cối 82 mm khỏi cuộc đời này. Trái cối đó còn làm khoảng 55 học sinh và giáo viên khác bị thương, theo thông tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Hôm nay, chắc chắn cha mẹ, anh chị em của những đứa trẻ được “giải phóng” đang tổ chức lễ giỗ những đứa trẻ ấy và giống như hàng chục triệu người dân miền Nam ngày xưa, tuy mất đủ kiểu, đủ mọi mức độ khác nhau nhưng vẫn phải nghe Đảng kể công và đòi đáp nghĩa.

Hình ảnh vụ pháo kích

Tài liệu của Liên Hiệp Quốc ngày 10/12/1974, nói về các vụ tấn công khủng bố của Việt Cộng, trong đó có chỗ nói về vụ tấn công ở trường tiểu học Cai Lậy:

Mời xem clip tưởng niệm các học sinh tiểu học Cai Lậy”:

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây