Ông Phùng Xuân Nhạ đặt chỉ tiêu ngược

FB Nguyễn Ngọc Chu

26-11-2017

Ông Phùng Xuân Nhạ. Ảnh: internet

Khi mà các vị ĐBQH bỏ phiếu (14/11/2017) thông qua đề án 911 đào tạo 9000 tiến sĩ của ông Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cùng với khoản chi 12000 tỷ đồng là lúc các vị ĐBQH đã chung tay kéo trình độ các tiến sĩ VN xuống hạng.

Bởi vì ông Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Phùng Xuân Nhạ đã làm điều ngược. Thay vì đặt chỉ tiêu có 9000 + 12000 công trình khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI thì ông lại đưa ra chỉ tiêu 9000 tiến sỹ và 12000 tỷ đồng.

Theo một nguồn thống kê (Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam) thì trong 15 năm (2001-2015) Việt Nam chỉ có 18076 bài báo trong danh mục ISI, bằng chỉ có 15% các công bố của Singapore với dân số 5 741 828 người (25/11/2017). Đó là điều vô cùng hổ thẹn.

Ông Phùng Xuân Nhạ chẳng thể có phép màu nào để nâng cao được chất lượng luận văn tiến sĩ trong xã hội hiện nay. Mà ngược lại, chỉ tiêu 9000 tiến sĩ và nguồn kinh phí 12000 tỷ đồng sẽ là hai động lực thúc đẩy sớm đẻ ra các luận văn tiến sĩ hạng thấp.

Ông Phùng Xuân Nhạ và các quân sư dẫu có đưa ra các tiêu chí nào đí nữa thì cũng không có cách nào cản được cả ngàn luận văn tiến sỹ trong lĩnh vực xã hội, dạng luận văn tiến sĩ của ông Trương Minh Tuấn: “Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng ở Tây nguyên hiện nay”.

Tục ngữ có câu “Lòng bả cũng như lòng sung” và “Thầy nào trò nấy”, nên sợ rằng ông Phùng Xuân Nhạ sẽ lấy luận văn tiến sĩ của ông mà làm thước đo luận văn tiến sĩ của cả nước, cũng như ông Phùng Hữu Phú đã là thầy hướng dẫn của ông Trương Minh Tuấn vậy.

Hãy chấm dứt những chỉ tiêu cội nguồn từ nền kinh tế tập trung. Những chỉ tiêu này chỉ mang đến tai vạ cho sự phát triển của đất nước.

Từ đó mà chua xót, rằng chất lượng giáo dục Việt Nam dưới thời bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ sẽ không có gì thay đổi đáng kể để mà hy vọng.

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây