Trưng cầu dân ý: Xóa bỏ hay giữ lại ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11?

  •  
  •  
  •  
  •  

Hội SVNQ Việt Nam

13-9-2017

Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày hiến chương nhà giáo, ngày học sinh sinh viên Việt Nam tri ân giáo viên của mình. Trên thế giới, có một số nước kỷ niệm ngày này, nhưng không nhất thiết mọi nước đều phải kỷ niệm 20 tháng 11.

Xét thấy tình hình tại Việt Nam:

  • Cô giáo bị trưởng phòng giáo dục ép đi tiếp khách, nhân phẩm nghề giáo bị cường quyền bức hiếp
  • Hiệu trưởng các trường lạm thu học đường trên đầu trẻ thơ
  • Thầy cô giáo đánh đập học sinh, như hiệu phó THCS An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An cho người vào trường đánh dập môi học sinh Nguyễn Thị Linh ngày 08 tháng 09 năm 2017
  • Thầy cô giáo không được phép dạy sự thật cho học sinh Việt Nam
  • Và nhiều tệ nạn học đường khác

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam tổ chức Trưng cầu dân ý: Xóa bỏ hay giữ lại ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Đối tượng tham gia: Mọi công dân Việt Nam.

Đường link để người dân thể hiện ý kiến riêng của mình:

 https://goo.gl/forms/vpc9AUMaZtAN0xEc2

Cuộc trưng cầu dân ý bắt đầu mở hòm phiếu từ ngày 13 tháng 09 năm 2017 và kết quả được công bố vào ngày 13 tháng 11 năm 2017.

Cập nhật kết quả cho đến 20h37 phút ngày 13 tháng 09 năm 2017, có 100% trong số người được hỏi cho rằng cần xóa bỏ kỷ niệm ngày 20/11. Số lượng cụ thể sẽ được thông báo sau:

Nguồn ảnh: HSVNQ
Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

  1. Tôi thì nghĩ nước mình tôn sư trọng đạo nên giữ . Tuy nhiên cần có 1 số sửa đổi quan trọng . Ngày nhà giáo Việt Nam cần có mục tuyên dương những giáo viên/sư dạy những môn như chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng HCM, lịch sử Đảng & lịch sử theo quan điểm của Đảng . Tôi thấy ngành giáo dục của mình còn thiếu sót đ/v những người như họ . Dù sao thì 1 chữ Mác cũng là thầy, nửa chữ “đấu tranh giai cấp” cũng là thầy . Nhất bên trọng, nhất bên khinh là không được . Vả lại, lịch sử chúng ta đã có những tấm gương sáng về giáo sư Mác-Lê như cha của 2 nhà văn Nguyễn Quang Lập & Vinh, đã xây dựng niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lê cho các thế hệ . Chúng ta cần tuyên dương những người thầy cô đang tận tụy để xây dựng 1 thế hệ mới con người xã hội chủ nghĩa .

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây