Bạo lực và tra tấn là sự bế tắc chính trị của ĐCS Việt Nam

3-7-2017

Hội thảo của Hội cựu Tù nhân Lương tâm tổ chức, nhân sự kiện Tổ chức Theo dõi Nhân quyền – Human Right Watch – đưa ra bản báo cáo “No Country for Human Rights Activists” (các nhà hoạt động không có đất dung thân), hồi tháng 6/2017.

Bình Luận từ Facebook