Trang chủ Tags Tại sao các quốc gia thất bại

Tag: Tại sao các quốc gia thất bại

Cộng sản Việt Nam đối diện khủng hoảng Covid, viễn cảnh một quốc gia...

Jackhammer Nguyễn 8-8-2021 Chỉ trong vòng hai tháng, tháng 7 và tháng 8/2021, đại dịch Covid đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người Việt...

Vài suy nghĩ khi đọc sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Nguyễn Đình Cống 21-12-2018 Sách kết luận rằng: Các Quốc gia thất bại do THỂ CHẾ. Thể chế do con người tạo ra, mà trong phần lớn...

Giới thiệu tóm tắt “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 7)

Nguyễn Đình Cống 12-12-2018 Tiếp theo đoạn 1 — đoạn 2 — đoạn 3 — đoạn 4 — đoạn 5 — đoạn 6 Chương 12: VÒNG LUẨN QUẨN KHÔNG...

Giới thiệu tóm tắt “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 6)

Nguyễn Đình Cống 11-12-2018 Tiếp theo đoạn 1 — đoạn 2 — đoạn 3 — đoạn 4 — đoạn 5 Chương 10: SỰ TRUYỀN BÁ THỊNH VƯỢNG VINH DỰ...

Giới thiệu tóm tắt “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 4)

Nguyễn Đình Cống 9-12-2018 Tiếp theo đoạn 1 — đoạn 2 — đoạn 3 Chương 6: TRÔI DẠT XA RA  VENICE ÐÃ TRỞ THÀNH BẢO TÀNG NHƯ THẾ NÀO Trong...

Giới thiệu tóm tắt sách “Tại sao các quốc gia thất bại” (Đoạn 3)

Nguyễn Đình Cống 8-12-2018 Tiếp theo đoạn 1 và đoạn 2 Chương 4.- NHỮNG KHÁC BIỆT NHỎ VÀ CÁC BƯỚC NGOẶT THẾ GIỚI DO DỊCH HẠCH GÂY RA Vào...