Trang chủ Tags Hồ Bạch Thảo

Tag: Hồ Bạch Thảo

Giới thiệu sách: Lịch sử Việt Nam thời tự chủ

Hồ Bạch Thảo 11-11-2023 Vướng chút cơ duyên về lịch sử, tôi có dịp dịch các tư liệu Việt sử trong các bộ sử Trung Quốc...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 73)

Hồ Bạch Thảo 31-5-2022 Xem lại phần 1-72 73. Bình Định vương Lê Lợi: Thời khởi nghĩa (2) Tình hình nước ta lúc bấy giờ, các cuộc...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 72)

Hồ Bạch Thảo 5-5-2022 Xem lại phần 1-71 72. Bình Định vương Lê Lợi: Thời kỳ khởi nghĩa (1) Vua họ Lê, tên húy là Lợi,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 71)

Hồ Bạch Thảo 26-4-2022 Xem lại phần 1-70 71. Thời quân Minh tạm chiếm Sau khi Trương Phụ đặt chân đến vùng Quảng Trị, Quảng Bình,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 70)

Hồ Bạch Thảo 14-4-2022 Xem lại phần 1-69 70. Thời Giản Định Đế, Trần Quí Khoáng khởi nghĩa (3) Sau khi Trương Phụ về nước, Mộc Thạnh...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 69)

Hồ Bạch Thảo 8-3-2022 Xem lại phần 1-68 69. Thời Giản Định Đế, Trần Quý Khoáng khởi nghĩa (tiếp theo). Tháng 3 năm Hưng Khánh thứ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 68)

Hồ Bạch Thảo 21-2-2022 Xem lại phần 1-67 68. Thời Giản Định Đế, Trần Quý Khoáng khởi nghĩa Sau khi đại quân của Trương Phụ dẹp tan nhà...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 67)

Hồ Bạch Thảo 14-1-2022 Xem lại phần 1-66 67. Triều đại Hồ sụp đổ, Minh đặt ách cai trị (tiếp theo) Nhằm bảo vệ guồng máy cai...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 66)

Hồ Bạch Thảo 3-1-2022 Xem lại phần 1-65 66. Triều đại Hồ sụp đổ, nhà Minh đặt ách cai trị Sau khi thua bại tại Hàm Tử,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 65)

Hồ Bạch Thảo 16-12-2021 Xem lại phần 1-64 65. Quân Minh tiếp tục xâm lăng miền Bắc Sau khi chiếm được thành Đa Bang, quân Minh tiến dọc...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 64)

Hồ Bạch Thảo 30-11-2021 Xem lại phần 1-63 64. Quân Minh xâm lăng Đúng như kế hoạch đã định sẵn, mặc dù trở ngại về việc Tổng binh...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 63)

Hồ Bạch Thảo 19-11-2021 Tiếp theo phần 1-62 63. Quân Minh chuẩn bị xâm lăng: Kế hoạch tổng quát Minh Thái Tông xua quân xâm lăng, với dã...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 62)

Hồ Bạch Thảo 10-11-2021 Tiếp theo phần 1-61 Phần 62: Quân Minh chuẩn bị xâm lăng: chỉ huy, lực lượng, lương thực tiếp tế 1. Bộ chỉ buy Minh...

Niềm tin về lịch sử

Hồ Bạch Thảo 3-10-2021 Trong 20 năm tham gia viết về lịch sử; càng viết, niềm tin về lịch sử càng được củng cố. Tuy cũng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 61)

Hồ Bạch Thảo 21-8-2021 Tiếp theo phần 1-60 61. Minh Thái Tông hỏi tội 6 điều, mượn cớ xâm lăng An Nam (tiếp theo) Về điều thứ 6...

Câu đối khóc bác Hồ Mậu Hòe

Hồ Bạch Thảo 24-8-2021 Bác và tôi lớn lên tại xã Hữu Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Xã chúng tôi cũng có duyên với...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 60)

Hồ Bạch Thảo 21-8-2021 Tiếp theo phần 1-59 60. Minh Thái Tông hỏi tội 6 điều, mượn cớ xâm lăng An Nam Vào năm Hồng Vũ thứ 31 ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 59)

Hồ Bạch Thảo 8-8-2021 Tiếp theo phần 1-58 59. Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương Quý Ly: Niên hiệu Thánh Nguyên Hán Thương: Niên hiệu Thiệu Thành...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 58)

Hồ Bạch Thảo 16-7-2021 Tiếp theo phần 1-57 58. Trần Thiếu Đế Tháng 3, năm Quang Thái thứ 11 (Minh Hồng Vũ thứ 31), Vua Trần...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 57)

Hồ Bạch Thảo 30-6-2021 Tiếp theo phần 1-56 57. Trần Thuận Tông (2) Niên hiệu: Quang Thái Tháng 2, năm Quang Thái thứ 8 (Minh Hồng Vũ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 56)

Hồ Bạch Thảo 17-6-2021 Tiếp theo phần 1-55 56. Trần Thuận Tông Niên hiệu: Quang Thái Tháng chạp năm Quang Thái thứ 1 ; sau khi Đế Hiện...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 55)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-54 55. Trần Phế Đế (Tiếp theo) Niên hiệu: Xương Phù Tháng 2 năm Xương Phù thứ 6 (Minh Hồng...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 54)

Hồ Bạch Thảo 20-5-2021 Tiếp theo phần 1-53 54. Trần Phế Đế Niên hiệu: Xương Phù Ngày 13 tháng 5 Thượng hoàng Nghệ Tông cảm thương vua...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 53)

Hồ Bạch Thảo 21-4-2021 Tiếp theo phần 1-52 53. Vua Trần Duệ Tông Niên hiệu: Long Khánh Ngài tên húy là Kính, con thứ 11 của vua Minh...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 52)

Hồ Bạch Thảo 21-4-2021 Tiếp theo phần 1-51 52. Vua Trần Nghệ Tông Niên hiệu: Thiệu Khánh (1370-1372) Tháng 11 năm Thiệu Khánh thứ nhất (Minh Hồng Vũ...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 51)

Hồ Bạch Thảo 8-4-2021 Tiếp theo phần 1-50 51. Dương Nhật Lễ Niên hiệu: Đại Định: 1369-1370 Sau khi vua Dụ Tông mất, vào tháng sau sách...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 50)

Hồ Bạch Thảo 27-3-2021 Tiếp theo phần 1-49 50.- Vua Trần Dụ Tông Niên Hiệu: Thiệu Phong , Đại Trị Vua Hiến Tông lên ngôi lúc 13...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 49)

Hồ Bạch Thảo 15-3-2021 Tiếp theo phần 1-48 49. Vua Trần Hiến Tông Niên Hiệu: Khai Hựu Vua Hiến Tông tên húy là Vượng, con thứ của Minh...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 48)

Hồ Bạch Thảo 2-3-2021 Tiếp theo phần 1-47 48. Vua Trần Minh Tông Niên hiệu: Đại Khánh (1314-1323), Khai Thái (1324-1329) Tháng 3 năm Hưng Long thứ 22 ,...

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ (Phần 47)

Hồ Bạch Thảo 18-2-2021 Tiếp theo phần 1-46 47. Vua Trần Anh Tông (3) Niên hiệu: Hưng Long (1293-1314) Tháng giêng, năm Hưng Long thứ 13 ; lập...