Nhân dân Đồng Tâm tuyên chiến và sẵn sàng đổ máu để giữ đất

FB Chú Tễu

4-9-2017

Vào hồi 15h00 ngày 3 tháng 9 năm 2017, Toàn dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội đã Hội nghị để xác định cuộc đấu tranh Chống Tham Nhũng của người dân đang đi vào giai đoạn quyết liệt nhất, thách thức nhất. Hội nghị đã thống nhất lập Biên bản để thông báo rộng rãi đến nhân dân cả nước và nhân dân thế giới biết.

“Hội nghị thống nhất cao độ:

Từ ngày 3 – 9 – 2017 nhân dân xã Đồng Tâm tuyên chiến với bọn tham nhũng, giặc nội xâm.

Nhân dân xã Đồng Tâm sẵn sàng đổ máu để giữ bằng được đất của nhân dân ta.

Kẻ nào từ chính quyền, công an đến quân đội vào cướp đất sẽ bị tan xác.

Thà mất tất cả xã Đồng Tâm, còn một người cũng quyết chiến đến cùng”

Dưới đây là toàn văn Biên bản cuộc họp có chữ ký của các thủ lĩnh Đồng Tâm:

Bình Luận từ Facebook

2 BÌNH LUẬN

 1. Có dân mới có đất nước vững mạnh.. mà ta đã làm mất lòng tin người dân. thì coi như ta có nói gì chăng nữa cũng chả ai tin

 2. “Nông dân là quân chủ lực đội quân hùng hậu.
  Không có nông dân thì kháng chiến ta không thể thành công”

  Có ai còn nhớ tiếp bài hát này không?
  Thế mà có kẻ vô ơn phản bội lại người cưu mang chúng đấy
  Hãy xé chúng ra từng mảnh.
  Hãy ủng hộ dân Đồng Tâm

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây